Học Tiếng Anh

Ingredient – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Ingredient là gì?

Ingredient có nghĩa là (n) Thành phần, hợp phần, chất độn (cao su)

  • Ingredient có nghĩa là (n) Thành phần, hợp phần, chất độn (cao su)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Thành phần, hợp phần, chất độn (cao su) Tiếng Anh là gì?

(n) Thành phần, hợp phần, chất độn (cao su) Tiếng Anh có nghĩa là Ingredient.

Ý nghĩa – Giải thích

Ingredient nghĩa là (n) Thành phần, hợp phần, chất độn (cao su).

Đây là cách dùng Ingredient. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Ingredient là gì? (hay giải thích (n) Thành phần, hợp phần, chất độn (cao su) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Ingredient là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ingredient / (n) Thành phần, hợp phần, chất độn (cao su). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Rough cast metals - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page