Inexpensive – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Inexpensive là gì?

Inexpensive có nghĩa là (n) Không đắt, rẻ

  • Inexpensive có nghĩa là (n) Không đắt, rẻ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Không đắt, rẻ Tiếng Anh là gì?

(n) Không đắt, rẻ Tiếng Anh có nghĩa là Inexpensive.

Ý nghĩa – Giải thích

Inexpensive nghĩa là (n) Không đắt, rẻ.

Đây là cách dùng Inexpensive. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Inexpensive là gì? (hay giải thích (n) Không đắt, rẻ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Inexpensive là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Inexpensive / (n) Không đắt, rẻ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lint - Vĩnh Long Online