Học Tiếng Anh

Indian oak silk moth – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Indian oak silk moth là gì?

Indian oak silk moth có nghĩa là (n) Bướm tằm ăn lá sồi Ấn độ

  • Indian oak silk moth có nghĩa là (n) Bướm tằm ăn lá sồi Ấn độ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bướm tằm ăn lá sồi Ấn độ Tiếng Anh là gì?

(n) Bướm tằm ăn lá sồi Ấn độ Tiếng Anh có nghĩa là Indian oak silk moth.

Ý nghĩa – Giải thích

Indian oak silk moth nghĩa là (n) Bướm tằm ăn lá sồi Ấn độ.

Đây là cách dùng Indian oak silk moth. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Indian oak silk moth là gì? (hay giải thích (n) Bướm tằm ăn lá sồi Ấn độ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Indian oak silk moth là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Indian oak silk moth / (n) Bướm tằm ăn lá sồi Ấn độ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Brainstorm là gì và cấu trúc từ Brainstorm trong câu Tiếng Anh

Rate this post
You cannot copy content of this page