Học Tiếng Anh

Indian calico – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Indian calico là gì?

Indian calico có nghĩa là (n) Vải calico Ấn độ

  • Indian calico có nghĩa là (n) Vải calico Ấn độ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải calico Ấn độ Tiếng Anh là gì?

(n) Vải calico Ấn độ Tiếng Anh có nghĩa là Indian calico.

Ý nghĩa – Giải thích

Indian calico nghĩa là (n) Vải calico Ấn độ.

Đây là cách dùng Indian calico. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Indian calico là gì? (hay giải thích (n) Vải calico Ấn độ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Indian calico là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Indian calico / (n) Vải calico Ấn độ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  CNG system - electronic operation
You cannot copy content of this page