Học Tiếng Anh

Indebtedness (n) – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Indebtedness (n) là gì?

Indebtedness (n) có nghĩa là Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ

  • Indebtedness (n) có nghĩa là Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ Tiếng Anh là gì?

Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ Tiếng Anh có nghĩa là Indebtedness (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Indebtedness (n) nghĩa là Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ.

Đây là cách dùng Indebtedness (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Indebtedness (n) là gì? (hay giải thích Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Indebtedness (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Indebtedness (n) / Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Floor tiling - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page