Học Tiếng Anh

Increasing term life insurance – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Increasing term life insurance là gì?

Increasing term life insurance có nghĩa là Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần

  • Increasing term life insurance có nghĩa là Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần Tiếng Anh là gì?

Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần Tiếng Anh có nghĩa là Increasing term life insurance.

Ý nghĩa – Giải thích

Increasing term life insurance nghĩa là Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần.

Đây là cách dùng Increasing term life insurance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Increasing term life insurance là gì? (hay giải thích Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần nghĩa là gì?) . Định nghĩa Increasing term life insurance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Increasing term life insurance / Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Midbed - Vĩnh Long Online

Rate this post
You cannot copy content of this page