Học Tiếng Anh

In-vehicle crossbeam center ground point

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

In-vehicle crossbeam center ground point là gì?

In-vehicle crossbeam center ground point có nghĩa là Điểm nối mát chính giữa trên dầm ngang xe

  • In-vehicle crossbeam center ground point có nghĩa là Điểm nối mát chính giữa trên dầm ngang xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điểm nối mát chính giữa trên dầm ngang xe Tiếng Anh là gì?

Điểm nối mát chính giữa trên dầm ngang xe Tiếng Anh có nghĩa là In-vehicle crossbeam center ground point.

Ý nghĩa – Giải thích

In-vehicle crossbeam center ground point nghĩa là Điểm nối mát chính giữa trên dầm ngang xe..

Đây là cách dùng In-vehicle crossbeam center ground point. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô In-vehicle crossbeam center ground point là gì? (hay giải thích Điểm nối mát chính giữa trên dầm ngang xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa In-vehicle crossbeam center ground point là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng In-vehicle crossbeam center ground point / Điểm nối mát chính giữa trên dầm ngang xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Cách luyện viết tiếng anh hiệu quả mỗi ngày

Rate this post
You cannot copy content of this page