Học Tiếng Anh

In pocket height – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

In pocket height là gì?

In pocket height có nghĩa là (n) Độ cao của túi

  • In pocket height có nghĩa là (n) Độ cao của túi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Độ cao của túi Tiếng Anh là gì?

(n) Độ cao của túi Tiếng Anh có nghĩa là In pocket height.

Ý nghĩa – Giải thích

In pocket height nghĩa là (n) Độ cao của túi.

Đây là cách dùng In pocket height. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc In pocket height là gì? (hay giải thích (n) Độ cao của túi nghĩa là gì?) . Định nghĩa In pocket height là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng In pocket height / (n) Độ cao của túi. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Rau Răm trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ