In addition – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

In addition là gì?

In addition có nghĩa là (n) Ngoài ra

  • In addition có nghĩa là (n) Ngoài ra
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Ngoài ra Tiếng Anh là gì?

(n) Ngoài ra Tiếng Anh có nghĩa là In addition.

Ý nghĩa – Giải thích

In addition nghĩa là (n) Ngoài ra.

Đây là cách dùng In addition. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc In addition là gì? (hay giải thích (n) Ngoài ra nghĩa là gì?) . Định nghĩa In addition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng In addition / (n) Ngoài ra. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Low one-way clutch assembly - Vĩnh Long Online