Học Tiếng Anh

Import country – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Import country là gì?

Import country có nghĩa là (n) Nước nhập khẩu

  • Import country có nghĩa là (n) Nước nhập khẩu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nước nhập khẩu Tiếng Anh là gì?

(n) Nước nhập khẩu Tiếng Anh có nghĩa là Import country.

Ý nghĩa – Giải thích

Import country nghĩa là (n) Nước nhập khẩu.

Đây là cách dùng Import country. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Import country là gì? (hay giải thích (n) Nước nhập khẩu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Import country là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Import country / (n) Nước nhập khẩu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page