Học Tiếng Anh

Idler arm – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Idler arm là gì?

Idler arm có nghĩa là Đòn dẫn hướng (lái)

  • Idler arm có nghĩa là Đòn dẫn hướng (lái).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đòn dẫn hướng (lái) Tiếng Anh là gì?

Đòn dẫn hướng (lái) Tiếng Anh có nghĩa là Idler arm.

Ý nghĩa – Giải thích

Idler arm nghĩa là Đòn dẫn hướng (lái)..

Đây là cách dùng Idler arm. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Idler arm là gì? (hay giải thích Đòn dẫn hướng (lái). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Idler arm là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Idler arm / Đòn dẫn hướng (lái).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Warning indicator panel printed circuit