Hydrostatic drive – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Hydrostatic drive là gì?

Hydrostatic drive có nghĩa là Xe chạy bằng mô tơ thủy lực (trên một số xe địa hình)

  • Hydrostatic drive có nghĩa là Xe chạy bằng mô tơ thủy lực (trên một số xe địa hình).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xe chạy bằng mô tơ thủy lực (trên một số xe địa hình) Tiếng Anh là gì?

Xe chạy bằng mô tơ thủy lực (trên một số xe địa hình) Tiếng Anh có nghĩa là Hydrostatic drive.

Ý nghĩa – Giải thích

Hydrostatic drive nghĩa là Xe chạy bằng mô tơ thủy lực (trên một số xe địa hình)..

Đây là cách dùng Hydrostatic drive. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hydrostatic drive là gì? (hay giải thích Xe chạy bằng mô tơ thủy lực (trên một số xe địa hình). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hydrostatic drive là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hydrostatic drive / Xe chạy bằng mô tơ thủy lực (trên một số xe địa hình).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Commodore - Vĩnh Long Online

Rate this post