Học Tiếng Anh

Hydraulic – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Hydraulic là gì?

Hydraulic có nghĩa là Bằng thủy lực

  • Hydraulic có nghĩa là Bằng thủy lực.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bằng thủy lực Tiếng Anh là gì?

Bằng thủy lực Tiếng Anh có nghĩa là Hydraulic.

Ý nghĩa – Giải thích

Hydraulic nghĩa là Bằng thủy lực..

Đây là cách dùng Hydraulic. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hydraulic là gì? (hay giải thích Bằng thủy lực. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hydraulic là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hydraulic / Bằng thủy lực.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Repurchase Agreement - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page