Hướng dẫn sử dụng tính năng Autoresponder – Email4B v2 – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật

, học viên đăng ký học

Trả lời tự động là một câu trả lời được viết sẵn được tự động gửi khi nhận được tin nhắn email. Chúng thường được sử dụng để thông báo cho người gửi về sự thay đổi thông tin liên lạc hoặc người nhận ra khỏi văn phòng hoặc đi nghỉ.

Các bước thiết lập trả lời tự động như sau:

Bước 1: Đăng nhập Webmail

Bước 2: Nhấp chọn biểu tượng Setting, kế tiếp chọn Autoresponder bên tay trái

Bước 3: Điền thông tin

Subject: Tiêu đề. Ví dụ: Out of Office,…

Về phần Nội dung (Body) sẽ có 2 lựa chọn:

Response to Send to Domain Users: Gửi phản hồi tự động đến người gửi trong tổ chức sử dụng cùng tên miền email

Response to Send to Everyone Else: Gửi phản tự động cho tất cả

Body: điền nội dung trả lời tự động như 1 lá mail thông thường.

Kiểm tra Options

            Enable Autoresponder: cần tick mở trả lời tự động.

            Only send between certain dates: Thiết lập trả lời tự động sẽ bắt đầu và kết thúc tại trong 1 khoảng thời gian được xác định trước.

Bước 4: Chọn Save để lưu thiết lập.

Video hướng dẫn sử dụng tính năng Autoresponder :

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email4B v2 tại Mắt Bão.


Source wiki.matbao.net

Rate this post
Tham khảo thêm  Hướng Dẫn Thông Báo Và Đăng Ký Tên Miền Với Bộ Công Thương - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật