Tự học Autocad

Hướng dẫn định dạng bản vẽ trong autoCAD ⋆ AutoCAD


1. Các loại khổ giấy thường dùng trong CAD

– Chúng ta cần xác định khổ giấy, tỷ lệ của hình vẽ khi đưa 1 công trình ngoài thực tế vào trong bản vẽ, cần định dạng bản vẽ trong autoCADđịnh dạng bản vẽ trong autoCAD

2. Lệnh MVSETUP – Định dạng bản vẽ trong autoCAD

– Từ bàn phím nhập lệnh MVSETUP

– Lệnh MVSETUP dùng để định dạng bản vẽ cho khổ giấy trong autoCAD. Gán dạng đơn vị (Units type), gán hệ số tỉ lệ cho bản vẽ (The scale factor), gán kích thước chiều rộng (The paper width), chiều cao (The paper height) cho bản vẽ tùy theo khổ giấy được chọn.

Các bước thực hiện định dạng bản vẽ trong autoCAD;

 • B1: Gọi lệnh: MVSETUP ↵ (ENTER)
 • B2: Enable paper space? Chọn No (N) ↵
 • B3: Xuất hiện hộp thoại gồm các lựa chọn: [Scientific / Decimal / Engineering / Architectural / Metric] nhập để chọn Metric, xuất hiện hộp thoại sau: cách định dạng bản vẽ trong autoCAD
 • Enter the scale factor: Nhập tỉ lệ bản vẽ.
 • Enter the paper width: Nhập chiều rộng khổ giấy.
 • Enter the paper height: Nhập chiều cao khổ giấy.định dạng bản vẽ trong autoCAD

CHÚ Ý:

– Các tỉ lệ tiêu chuẩn của bản vẽ theo hệ mét. Nên chọn các tỉ lệ cho bản vẽ theo các tỉ lệ tiêu chuẩn này.

– Nếu bạn chọn tỉ lệ nào thì nhập hệ số trong dấu ngoặc ứng với tỉ lệ đó.

Ví dụ: Chọn tỉ lệ 1:20 thì tại dòng “Enter the scale factor:” nhập số trong dấu ngoặc là 20 và ↵ (ENTER)

Ví dụ bài tập:

Đề bài:

1 – Định dạng bản vẽ A4 tỉ lệ 1:1. trong autoCAD

2 – Bản vẽ A4 theo phương đứng: Chiều rộng (Width) = 210, Chiều cao (Height) = 297.

√ Việc thực hiện bài tập này sẽ giúp các bạn hình dung được: Các bạn đang thực hiện bản vẽ trên khổ giấy nào, tỉ lệ thể hiện các đối tượng trên bản vẽ của bạn là bao nhiêu.

Yêu cầu:

– Hãy dùng lệnh MVSETUP để định dạng bản vẽ A4 tỉ lệ 1:1.

Các bước thực hiện:

 • Command: Từ bàn phím dòng lệnh MVSETUP và nhấn phím ENTER
 • Enable paper space? [No/Yes] <Y>: Nhập N  (ENTER) Enter units type [Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric]: (Chọn dạng đơn vị cho bản vẽ theo hệ Mét). Nhập M (ENTER). Xuất hiện hộp thoại:định dạng bản vẽ trong autoCAD

– Thao tác với hộp thoại:

 • Enter the scale factor: (Nhập tỉ lệ bản vẽ). Nhập 1Enter
 • Enter the paper width: (Nhập chiều rộng khổ giấy). Nhập 210 (Khổ A4) và Enter
 • Enter the paper height: (Nhập chiều cao khổ giấy). Nhập 297 (Khổ A4) và Enter
 • √ Khi kết thúc lệnh thì trên màn hình vẽ sẽ xuất hiện một khung chữ nhật. Khung chữ nhật này chính là giới hạn khổ giấy do người sử dụng định dạng.định dạng bản vẽ trong autoCAD
 • Xem thêm các bài viết hữu ích khác trong Cad tại đây

Nguồn autocad123.vn

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page