Học Tiếng Anh

Hump – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Hump là gì?

Hump có nghĩa là Cái bướu niềng

  • Hump có nghĩa là Cái bướu niềng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cái bướu niềng Tiếng Anh là gì?

Cái bướu niềng Tiếng Anh có nghĩa là Hump.

Ý nghĩa – Giải thích

Hump nghĩa là Cái bướu niềng..

Đây là cách dùng Hump. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hump là gì? (hay giải thích Cái bướu niềng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hump là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hump / Cái bướu niềng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Saddlen - Vĩnh Long Online