Học Tiếng Anh

Horizontal draught carburettor – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Horizontal draught carburettor là gì?

Horizontal draught carburettor có nghĩa là Bộ chế hòa khí có họng khuếch tán nằm ngang

  • Horizontal draught carburettor có nghĩa là Bộ chế hòa khí có họng khuếch tán nằm ngang.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ chế hòa khí có họng khuếch tán nằm ngang Tiếng Anh là gì?

Bộ chế hòa khí có họng khuếch tán nằm ngang Tiếng Anh có nghĩa là Horizontal draught carburettor.

Ý nghĩa – Giải thích

Horizontal draught carburettor nghĩa là Bộ chế hòa khí có họng khuếch tán nằm ngang..

Đây là cách dùng Horizontal draught carburettor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Horizontal draught carburettor là gì? (hay giải thích Bộ chế hòa khí có họng khuếch tán nằm ngang. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Horizontal draught carburettor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Horizontal draught carburettor / Bộ chế hòa khí có họng khuếch tán nằm ngang.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page