Học Tiếng Anh

Hopper feeder – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Hopper feeder là gì?

Hopper feeder có nghĩa là (n) Máy trộn đưa xơ sợi

  • Hopper feeder có nghĩa là (n) Máy trộn đưa xơ sợi.
    – Automatic hopper feeder: Máy trộn đưa xơ tự động.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy trộn đưa xơ sợi Tiếng Anh là gì?

(n) Máy trộn đưa xơ sợi Tiếng Anh có nghĩa là Hopper feeder.

Ý nghĩa – Giải thích

Hopper feeder nghĩa là (n) Máy trộn đưa xơ sợi.
– Automatic hopper feeder: Máy trộn đưa xơ tự động..

Đây là cách dùng Hopper feeder. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Hopper feeder là gì? (hay giải thích (n) Máy trộn đưa xơ sợi.
– Automatic hopper feeder: Máy trộn đưa xơ tự động. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hopper feeder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hopper feeder / (n) Máy trộn đưa xơ sợi.
– Automatic hopper feeder: Máy trộn đưa xơ tự động.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Botch - Từ điển số

Rate this post
You cannot copy content of this page