Hood latch release cable concern

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Hood latch release cable concern là gì?

Hood latch release cable concern có nghĩa là Những quan tâm đến cáp mở capô

  • Hood latch release cable concern có nghĩa là Những quan tâm đến cáp mở capô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Những quan tâm đến cáp mở capô Tiếng Anh là gì?

Những quan tâm đến cáp mở capô Tiếng Anh có nghĩa là Hood latch release cable concern.

Ý nghĩa – Giải thích

Hood latch release cable concern nghĩa là Những quan tâm đến cáp mở capô..

Đây là cách dùng Hood latch release cable concern. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hood latch release cable concern là gì? (hay giải thích Những quan tâm đến cáp mở capô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hood latch release cable concern là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hood latch release cable concern / Những quan tâm đến cáp mở capô.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Outside purchasing services cost - Vĩnh Long Online

Rate this post