Học Tiếng Anh

Home banking – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Home banking là gì?

Home banking có nghĩa là dịch vụ ngân hàng tại nhà

  • Home banking có nghĩa là dịch vụ ngân hàng tại nhà
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

dịch vụ ngân hàng tại nhà Tiếng Anh là gì?

dịch vụ ngân hàng tại nhà Tiếng Anh có nghĩa là Home banking.

Ý nghĩa – Giải thích

Home banking nghĩa là dịch vụ ngân hàng tại nhà.

Đây là cách dùng Home banking. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Home banking là gì? (hay giải thích dịch vụ ngân hàng tại nhà nghĩa là gì?) . Định nghĩa Home banking là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Home banking / dịch vụ ngân hàng tại nhà. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fabric inspection - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page