Học Tiếng Anh

Thermostat housing cover gasket – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Thermostat housing cover gasket là gì? Thermostat housing cover gasket có nghĩa là Gioăng nắp van hằng nhiệt Thermostat housing cover gasket có nghĩa là Gioăng nắp van hằng nhiệt. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô. Gioăng nắp […]

You cannot copy content of this page