Học Tiếng Anh

High speed steel (n) – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

High speed steel (n) là gì?

High speed steel (n) có nghĩa là thép gió

  • High speed steel (n) có nghĩa là thép gió
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

thép gió Tiếng Anh là gì?

thép gió Tiếng Anh có nghĩa là High speed steel (n).

Ý nghĩa – Giải thích

High speed steel (n) nghĩa là thép gió.

Đây là cách dùng High speed steel (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ High speed steel (n) là gì? (hay giải thích thép gió nghĩa là gì?) . Định nghĩa High speed steel (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng High speed steel (n) / thép gió. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Direction indicator - Từ điển số