Học Tiếng Anh

High shrinkage fab. – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

High shrinkage fab. là gì?

High shrinkage fab. có nghĩa là (n) Vải có độ co rút cao

  • High shrinkage fab. có nghĩa là (n) Vải có độ co rút cao
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải có độ co rút cao Tiếng Anh là gì?

(n) Vải có độ co rút cao Tiếng Anh có nghĩa là High shrinkage fab..

Ý nghĩa – Giải thích

High shrinkage fab. nghĩa là (n) Vải có độ co rút cao.

Đây là cách dùng High shrinkage fab.. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc High shrinkage fab. là gì? (hay giải thích (n) Vải có độ co rút cao nghĩa là gì?) . Định nghĩa High shrinkage fab. là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng High shrinkage fab. / (n) Vải có độ co rút cao. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Remote keyless entry module - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page