Vĩnh Long 24h

Hiệp ước Giáp Tuất 1874

Lê Tuấn (?

1884)

Lê Tuấn là một đại thần nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông từng giữ các chức vụ Kinh lược sứ Bắc Kỳ, Chánh sứ ký hòa ước với Pháp năm 1874. Ông là người huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thi đậu Hoàng giáp khoa thi Đình…

Rate this post
Tham khảo thêm  Cách lấy link trade steam

You cannot copy content of this page