Hem opening – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Hem opening là gì?

Hem opening có nghĩa là (n) Lai

  • Hem opening có nghĩa là (n) Lai
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Lai Tiếng Anh là gì?

(n) Lai Tiếng Anh có nghĩa là Hem opening.

Ý nghĩa – Giải thích

Hem opening nghĩa là (n) Lai.

Đây là cách dùng Hem opening. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Hem opening là gì? (hay giải thích (n) Lai nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hem opening là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hem opening / (n) Lai. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Plasterer - Vĩnh Long Online