Học Tiếng Anh

Heel – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Heel là gì?

Heel có nghĩa là Lẹm dao

  • Heel có nghĩa là Lẹm dao
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

Lẹm dao Tiếng Anh là gì?

Lẹm dao Tiếng Anh có nghĩa là Heel.

Ý nghĩa – Giải thích

Heel nghĩa là Lẹm dao.

Đây là cách dùng Heel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Heel là gì? (hay giải thích Lẹm dao nghĩa là gì?) . Định nghĩa Heel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Heel / Lẹm dao. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Protective finishing - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page