Heel dolly – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Heel dolly là gì?

Heel dolly có nghĩa là Cái đe dạng gối

  • Heel dolly có nghĩa là Cái đe dạng gối.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cái đe dạng gối Tiếng Anh là gì?

Cái đe dạng gối Tiếng Anh có nghĩa là Heel dolly.

Ý nghĩa – Giải thích

Heel dolly nghĩa là Cái đe dạng gối..

Đây là cách dùng Heel dolly. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Heel dolly là gì? (hay giải thích Cái đe dạng gối. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Heel dolly là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Heel dolly / Cái đe dạng gối.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Rear pilot - Vĩnh Long Online