Heater core housing – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Heater core housing là gì?

Heater core housing có nghĩa là Hộp đựng giàn sưởi

  • Heater core housing có nghĩa là Hộp đựng giàn sưởi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hộp đựng giàn sưởi Tiếng Anh là gì?

Hộp đựng giàn sưởi Tiếng Anh có nghĩa là Heater core housing.

Ý nghĩa – Giải thích

Heater core housing nghĩa là Hộp đựng giàn sưởi..

Đây là cách dùng Heater core housing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Heater core housing là gì? (hay giải thích Hộp đựng giàn sưởi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Heater core housing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Heater core housing / Hộp đựng giàn sưởi.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Clapot - Vĩnh Long Online