Học Tiếng Anh

Headlamp leveling front sensor – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Headlamp leveling front sensor là gì?

Headlamp leveling front sensor có nghĩa là Cảm biến phía trước xác định vị trí đèn đầu

  • Headlamp leveling front sensor có nghĩa là Cảm biến phía trước xác định vị trí đèn đầu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cảm biến phía trước xác định vị trí đèn đầu Tiếng Anh là gì?

Cảm biến phía trước xác định vị trí đèn đầu Tiếng Anh có nghĩa là Headlamp leveling front sensor.

Ý nghĩa – Giải thích

Headlamp leveling front sensor nghĩa là Cảm biến phía trước xác định vị trí đèn đầu..

Đây là cách dùng Headlamp leveling front sensor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Headlamp leveling front sensor là gì? (hay giải thích Cảm biến phía trước xác định vị trí đèn đầu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Headlamp leveling front sensor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Headlamp leveling front sensor / Cảm biến phía trước xác định vị trí đèn đầu.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Compound - Từ điển số

Rate this post

You cannot copy content of this page