Học Tiếng Anh

Hardwood (n) – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Hardwood (n) là gì?

Hardwood (n) có nghĩa là gỗ cứng là loại gỗ của các cây lá rộng, một năm thay lá hai lần

  • Hardwood (n) có nghĩa là gỗ cứng là loại gỗ của các cây lá rộng, một năm thay lá hai lần.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

gỗ cứng là loại gỗ của các cây lá rộng, một năm thay lá hai lần Tiếng Anh là gì?

gỗ cứng là loại gỗ của các cây lá rộng, một năm thay lá hai lần Tiếng Anh có nghĩa là Hardwood (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Hardwood (n) nghĩa là gỗ cứng là loại gỗ của các cây lá rộng, một năm thay lá hai lần..

Đây là cách dùng Hardwood (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Hardwood (n) là gì? (hay giải thích gỗ cứng là loại gỗ của các cây lá rộng, một năm thay lá hai lần. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hardwood (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hardwood (n) / gỗ cứng là loại gỗ của các cây lá rộng, một năm thay lá hai lần.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Make Of là gì và cấu trúc cụm từ Make Of trong câu Tiếng Anh

Rate this post

You cannot copy content of this page