Học Tiếng Anh

Hanger conveyor system – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Hanger conveyor system là gì?

Hanger conveyor system có nghĩa là (n) Hệ thống chuyền treo

  • Hanger conveyor system có nghĩa là (n) Hệ thống chuyền treo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hệ thống chuyền treo Tiếng Anh là gì?

(n) Hệ thống chuyền treo Tiếng Anh có nghĩa là Hanger conveyor system.

Ý nghĩa – Giải thích

Hanger conveyor system nghĩa là (n) Hệ thống chuyền treo.

Đây là cách dùng Hanger conveyor system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Hanger conveyor system là gì? (hay giải thích (n) Hệ thống chuyền treo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hanger conveyor system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hanger conveyor system / (n) Hệ thống chuyền treo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Ring gear backlash adjustment - Từ điển số

You cannot copy content of this page