Gypsum lath plastered ceiling – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Gypsum lath plastered ceiling là gì?

Gypsum lath plastered ceiling có nghĩa là Trần thạch cao trát vữa

  • Gypsum lath plastered ceiling có nghĩa là Trần thạch cao trát vữa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Trần thạch cao trát vữa Tiếng Anh là gì?

Trần thạch cao trát vữa Tiếng Anh có nghĩa là Gypsum lath plastered ceiling.

Ý nghĩa – Giải thích

Gypsum lath plastered ceiling nghĩa là Trần thạch cao trát vữa.

Đây là cách dùng Gypsum lath plastered ceiling. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Gypsum lath plastered ceiling là gì? (hay giải thích Trần thạch cao trát vữa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Gypsum lath plastered ceiling là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Gypsum lath plastered ceiling / Trần thạch cao trát vữa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Superior - Từ điển số