Growth stock – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Growth stock là gì?

Growth stock có nghĩa là Cổ phiếu tăng trưởng

  • Growth stock có nghĩa là Cổ phiếu tăng trưởng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cổ phiếu tăng trưởng Tiếng Anh là gì?

Cổ phiếu tăng trưởng Tiếng Anh có nghĩa là Growth stock.

Ý nghĩa – Giải thích

Growth stock nghĩa là Cổ phiếu tăng trưởng.

Đây là cách dùng Growth stock. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Growth stock là gì? (hay giải thích Cổ phiếu tăng trưởng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Growth stock là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Growth stock / Cổ phiếu tăng trưởng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Sales expenses - Vĩnh Long Online