Học Tiếng Anh

Group of piles – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Group of piles là gì?

Group of piles có nghĩa là Nhóm cọc

  • Group of piles có nghĩa là Nhóm cọc
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Nhóm cọc Tiếng Anh là gì?

Nhóm cọc Tiếng Anh có nghĩa là Group of piles.

Ý nghĩa – Giải thích

Group of piles nghĩa là Nhóm cọc.

Đây là cách dùng Group of piles. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Group of piles là gì? (hay giải thích Nhóm cọc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Group of piles là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Group of piles / Nhóm cọc. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Inlet over exhaust engine - Vĩnh Long Online