Học Tiếng Anh

Grain line – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Grain line là gì?

Grain line có nghĩa là (n) Đường canh sợi, hướng canh sợi

  • Grain line có nghĩa là (n) Đường canh sợi, hướng canh sợi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đường canh sợi, hướng canh sợi Tiếng Anh là gì?

(n) Đường canh sợi, hướng canh sợi Tiếng Anh có nghĩa là Grain line.

Ý nghĩa – Giải thích

Grain line nghĩa là (n) Đường canh sợi, hướng canh sợi.

Đây là cách dùng Grain line. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Grain line là gì? (hay giải thích (n) Đường canh sợi, hướng canh sợi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Grain line là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Grain line / (n) Đường canh sợi, hướng canh sợi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Kick Out là gì và cấu trúc cụm từ Kick Out trong câu Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.