Học Tiếng Anh

Grade – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Grade là gì?

Grade có nghĩa là (n) Thiết kế nhảy cỡ vóc, phân loại (xơ sợi)

  • Grade có nghĩa là (n) Thiết kế nhảy cỡ vóc, phân loại (xơ sợi)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Thiết kế nhảy cỡ vóc, phân loại (xơ sợi) Tiếng Anh là gì?

(n) Thiết kế nhảy cỡ vóc, phân loại (xơ sợi) Tiếng Anh có nghĩa là Grade.

Ý nghĩa – Giải thích

Grade nghĩa là (n) Thiết kế nhảy cỡ vóc, phân loại (xơ sợi).

Đây là cách dùng Grade. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Grade là gì? (hay giải thích (n) Thiết kế nhảy cỡ vóc, phân loại (xơ sợi) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Grade là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Grade / (n) Thiết kế nhảy cỡ vóc, phân loại (xơ sợi). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bending moment per unit - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page