Học Tiếng Anh

Goods purchases – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Goods purchases là gì?

Goods purchases có nghĩa là Mua hàng hóa

  • Goods purchases có nghĩa là Mua hàng hóa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Mua hàng hóa Tiếng Anh là gì?

Mua hàng hóa Tiếng Anh có nghĩa là Goods purchases.

Ý nghĩa – Giải thích

Goods purchases nghĩa là Mua hàng hóa.

Đây là cách dùng Goods purchases. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Goods purchases là gì? (hay giải thích Mua hàng hóa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Goods purchases là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Goods purchases / Mua hàng hóa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Avalanche (n) - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.