Good or poor cornering ability

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Good or poor cornering ability là gì?

Good or poor cornering ability có nghĩa là Khả năng quay vòng tốt/xấu

  • Good or poor cornering ability có nghĩa là Khả năng quay vòng tốt/xấu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khả năng quay vòng tốt/xấu Tiếng Anh là gì?

Khả năng quay vòng tốt/xấu Tiếng Anh có nghĩa là Good or poor cornering ability.

Ý nghĩa – Giải thích

Good or poor cornering ability nghĩa là Khả năng quay vòng tốt/xấu..

Đây là cách dùng Good or poor cornering ability. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Good or poor cornering ability là gì? (hay giải thích Khả năng quay vòng tốt/xấu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Good or poor cornering ability là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Good or poor cornering ability / Khả năng quay vòng tốt/xấu.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Net loss - Vĩnh Long Online