Học Tiếng Anh

Gờ giảm tốc – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Gờ giảm tốc là gì?

Gờ giảm tốc có nghĩa là Speed bump

  • Gờ giảm tốc có nghĩa là Speed bump
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Speed bump Tiếng Anh là gì?

Speed bump Tiếng Anh có nghĩa là Gờ giảm tốc.

Ý nghĩa – Giải thích

Gờ giảm tốc nghĩa là Speed bump.

Đây là cách dùng Gờ giảm tốc. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Gờ giảm tốc là gì? (hay giải thích Speed bump nghĩa là gì?) . Định nghĩa Gờ giảm tốc là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Gờ giảm tốc / Speed bump. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lower edge - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page