Học Tiếng Anh

Glow plug relay – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Glow plug relay là gì?

Glow plug relay có nghĩa là Rờ le xông

  • Glow plug relay có nghĩa là Rờ le xông.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Rờ le xông Tiếng Anh là gì?

Rờ le xông Tiếng Anh có nghĩa là Glow plug relay.

Ý nghĩa – Giải thích

Glow plug relay nghĩa là Rờ le xông..

Đây là cách dùng Glow plug relay. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Glow plug relay là gì? (hay giải thích Rờ le xông. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Glow plug relay là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Glow plug relay / Rờ le xông.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Volatile - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page