Học Tiếng Anh

Gingham – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Gingham là gì?

Gingham có nghĩa là (n) Vải bông kẻ (vải dệt trơn trọng lượng trung bình, sử dụng bao gồm váy, áo sơ mi, và rèm cửa)

  • Gingham có nghĩa là (n) Vải bông kẻ (vải dệt trơn trọng lượng trung bình, sử dụng bao gồm váy, áo sơ mi, và rèm cửa)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải bông kẻ (vải dệt trơn trọng lượng trung bình, sử dụng bao gồm váy, áo sơ mi, và rèm cửa) Tiếng Anh là gì?

(n) Vải bông kẻ (vải dệt trơn trọng lượng trung bình, sử dụng bao gồm váy, áo sơ mi, và rèm cửa) Tiếng Anh có nghĩa là Gingham.

Ý nghĩa – Giải thích

Gingham nghĩa là (n) Vải bông kẻ (vải dệt trơn trọng lượng trung bình, sử dụng bao gồm váy, áo sơ mi, và rèm cửa).

Đây là cách dùng Gingham. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Gingham là gì? (hay giải thích (n) Vải bông kẻ (vải dệt trơn trọng lượng trung bình, sử dụng bao gồm váy, áo sơ mi, và rèm cửa) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Gingham là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Gingham / (n) Vải bông kẻ (vải dệt trơn trọng lượng trung bình, sử dụng bao gồm váy, áo sơ mi, và rèm cửa). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Nerd Out là gì và cấu trúc cụm từ Nerd Out trong câu Tiếng Anh

Rate this post