Giấy bạc ngân hàng là gì?

, học viên đăng ký học

Giấy bạc ngân hàng (banknote)hình thức của tiền do một ngân hàng phát hành và về bản chất là bằng chứng chứng minh rằng ngân hàng nợ người có giấy bạc một lượng tiền đúng bằng giá trị ghi trên giấy bạc.

Giẩy bạc ngân hàngnguồn gốc từ hối phiếu và về nguyên tắc, nó là một hối phiếu phải thanh toán ngay khi nhận được (tức khi có yêu cầu thanh toán) bằng một phương tiện khác nào đó mà người nắm hối phiếu yêu cầu. Ban đầu, “phương tiện khác nào đó” là các đồng tiền vàng hoặc bạc có đủ giá trị, hoặc giấy bạc của ngân hàng Anh, một loại giấy bạc có thể đổi ra vàng theo mệnh giá của nó. Khi đồng bảng không còn nằm trong chế độ bản vị vàng nữa vào năm 1931, giấy bạc của ngân hàng Anh không thể đổi ra phương tiện thanh toán khác nữa và trên thực tế đã trở thành tiền pháp định.

Ngoài ra, Giấy bạc ngân hàng còn có thể hiểu là Giấy nợ chịu lãi không bảo đảm được các ngân hàng phát hành với mệnh giá $100000 và hơn, và được bán cho các định chế đầu tư. Những giấy nợ này giống như chứng chỉ tiền tệ gởi. Các giấy nợ ngân hàng giống với trái phiếu, hơn tiền gửi, chi trả lãi bán niên, và là khoản nợ phải trả của các ngân hàng phát hàng hơn là của các công ty ngân hàng mẹ.

Tham khảo thêm  Em Của Ngày Hôm Qua (Học Viện Ngôi Sao) Lời bài hát - Hòa Minzy ft Bảo Kun

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Rate this post