Giáo Dục

6 Bước căn bản để lập tiến độ dự án ~ ĐÀM TÀI CAP

, học viên đăng ký học

ĐTC – 6 Bước căn bản để lập tiến độ dự án Việc lập tổng tiến độ dự án thường là một trong những công việc khó khăn mà những người làm quản lý dự án, hay chỉ huy trưởng các công trường … đều phải đối mặt.  Việc lập tiến độ dự án không […]

Kỹ thuật xuất bản tiến độ từ MS Project sang Autocad ~ ĐÀM TÀI CAP

, học viên đăng ký học

ĐTC – Kỹ thuật xuất bản tiến độ từ MS Project sang Autocad Video “Xuất tiến độ từ Ms Project sang Autocad” trong chuỗi video LÀM CHỦ MS PROJECT này của Đàm Tài Cap sẽ chia sẻ với bạn từng bước để bạn có thể chuyển bảng tiến độ từ microsoft project sang Autocad. Đây là […]

Cách xuất bản tiến độ từ Project sang Pdf chuyên nghiệp ~ ĐÀM TÀI CAP

, học viên đăng ký học

ĐTC – Cách xuất bản tiến độ từ Project sang Pdf chuyên nghiệp Chào bạn, có lẽ bạn đã từng xem các bài chia sẻ của ĐTC hướng dẫn cách xuất bản file tiến độ từ Project. Chúng ta có thể xuất bản trực tiếp trên Project hoặc sang Autocad. Tuy nhiên với với xuất bản […]

Hướng dẫn download tài liệu trên issuu.com miễn phí

, học viên đăng ký học

ĐTC – Hướng dẫn download tài liệu trên issuu.com miễn phí   Issuu.com là một website chia sẻ rất nhiều tài liệu hay và quý từ các publisher trên toàn thế giới. Có những tài liệu mà chỉ có trên Issuu.com mới có bản mềm gốc. Đã từ rất lâu tôi luôn lấy Issuu.com là nơi […]

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

, học viên đăng ký học

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm những gì BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ________________ Số : 14/CV-TCKT V/v đăng ký người phụ thuộc năm 2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Hà Nội, ngày 29 […]

Ý nghĩa sự ra đời của đảng cộng sản việt nam

, học viên đăng ký học

Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam – theo một đường lối chính trị đúng […]