Giáo Dục

Hướng dẫn download tài liệu trên issuu.com miễn phí

, học viên đăng ký học

ĐTC – Hướng dẫn download tài liệu trên issuu.com miễn phí   Issuu.com là một website chia sẻ rất nhiều tài liệu hay và quý từ các publisher trên toàn thế giới. Có những tài liệu mà chỉ có trên Issuu.com mới có bản mềm gốc. Đã từ rất lâu tôi luôn lấy Issuu.com là nơi […]

Cập nhật danh sách 9 Trường THPT hàng đầu tại Vĩnh Long

, học viên đăng ký học

Giáo dục là nền tảng cơ bản hàng đầu để mỗi con người hình thành nên nhân cách của mình. Bên cạnh việc giáo dục đạo đức thì một môi trường học tập, rèn luyện cả đức lẫn tài cũng là điều vô cùng quan trọng. Ba năm cấp 3 là quãng thời gian tạo […]

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

, học viên đăng ký học

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động GV cùng nhau học tập từ thực tế việc học của HS. Ở đó Gv cùng nhau thiết kế kế hoạch học, cùng dự giờ, quan sát, suy ngẫm và chia sẻ ( tập trung chủ yếu vào việc học của HS). Đồng […]

Cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai tại Vĩnh Long

, học viên đăng ký học

Sáng ngày 10/42021, Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa trao giải Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 -2021. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục […]

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

, học viên đăng ký học

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm những gì BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ________________ Số : 14/CV-TCKT V/v đăng ký người phụ thuộc năm 2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Hà Nội, ngày 29 […]

Ý nghĩa sự ra đời của đảng cộng sản việt nam

, học viên đăng ký học

Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam – theo một đường lối chính trị đúng […]