Giáo Dục

chấp nhận, biết ơn và tha thứ tác giả Carole Berger

Nếu bạn đang bế tắc trong bất kỳ vấn đề nào của cuộc sống thì cuốn sách “Ho’oponopono: Sống như người Hawaii” này là tấm bản đồ để mở ra con đường cho bạn. “Cuốn sách này nói về những quy luật của nền trí thức cổ xưa vốn được những bậc lão làng người Hawaii […]

Giáo Dục

Cách phân biệt “have” – “has” dễ dàng thông qua chủ ngữ câu trong Tiếng Anh lớp 3

Động từ “have” và “has” trong Tiếng Anh đều mang nghĩa là “có”, biểu thị quan hệ sở hữu trong câu.         Trong chương trình Tiếng Anh lớp 3, học sinh được làm quen với cách dùng “have” và “has” trong câu. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn thường nhầm lẫn và […]

You cannot copy content of this page