Vĩnh Long 24h

Giải vở bt toán 5 bài 23: Luyện tập trang 31

Bài 4: Trang 32 VBT toán 5 tập 1

a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều rộng 3cm và chiều dài 4cm.

b) Hãy vẽ hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với các kích thước hình chữ nhật ABCD.

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  [Hướng dẫn] Bảo mật tài khoản thông qua bạn bè