Vĩnh Long 24h

Giải VNEN toán 5 bài 70: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “đố bạn” (sgk)

Trả lời:

Hình hộp chữ nhật

Chiều dài chiều rộng chiều cao Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần
9dm 5dm 8dm 224 314
7cm 7cm 7cm 196 294
3,1m 3,1m 3,1m 38,44 57,66
 • Hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao bằng nhau thì diện tích các mặt đó bằng nhau.
 • Nếu hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau thì tính:
  • Diện tích xung quanh bằng diện tích một mặt nhân 4
  • Diện tích toàn phần bằng diện tích một mặt nhấn 6

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

 • Thảo luận cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm.
 • Viết tiếp vào chỗ chấm (sgk)

Trả lời:

Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên:

 • Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (5 x 5) x 4 = 100 ($cm^{2}$)
 • Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (5 x 5) x 6 = 150 ($cm^{2}$)

Ghi nhớ:

Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4

Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,3m

Trả lời:

 • Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (2,3 x 2,3) x 4 = 21,16 ($m^{2}$)
 • Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (2,3 x 2,3) x 6 = 31,74 ($m^{2}$)
Tham khảo thêm  Giá vàng SJC, DOJI tại Đà Nẵng hôm nay 2022

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 37 sách VNEN toán 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có:

a. Cạnh 2,5dm

b. Cạnh 4m2cm

Xem lời giải

Câu 2 trang 37 sách VNEN toán 5

Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình hộp lập phương có cạnh 3,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm cái hộp đó (không kể mép dán)

Xem lời giải

Câu 3 trang 37 sách VNEN toán 5

Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương?

Xem lời giải

Câu 4 trang 38 sách VNEN toán 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp hai lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

b. Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp bốn lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

c. Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp hai lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

d. Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp bốn lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 38 sách VNEN toán 5

Hà dán giấy màu vào các mặt của một hộp quà hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích giấy đã dán là bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Xem lời giải

Câu 2 trang 39 sách VNEN toán 5

Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 0,4m. Tính diện tích kính để làm bể cá đó (bể không nắp)

Xem lời giải

Rate this post

You cannot copy content of this page