Giải vbt toán 5 tập 2 bài 169: luyện tập chung – Trang 122, 123

, học viên đăng ký học

Bài tập 1: Trang 122 vở bt toán 5 tập 2

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 169: luyện tập chung - Trang 122, 123

=> Giải:

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 169: luyện tập chung - Trang 122, 123

Bài tập 2: Trang 122 vở bt toán 5 tập 2

a. x + 3,25 = 9,68 – 6,43

b. x – 7,5 = 3,9 + 2,3

=> Giải:

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 169: luyện tập chung - Trang 122, 123

Bài tập 3: Trang 122 vở bt toán 5 tập 2

Một mảnh đất hình thang có đáy bé bằng 180m, đáy lớn bằng $frac{14}{9}$ đáy bé, chiều cao bằng $frac{4}{7}$  đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

hướng dẫn:

Đáy lớn mảnh đất hình thang = $frac{14}{9}$ x 180

Chiều cao mảnh đất hình thang =  $frac{4}{7}$ x Độ dài đáy lớn mảnh đất hình thang

Diện tích mảnh đất hình thang = $frac{1}{2}$ x (đáy lớn + đáy nhỏ) x chiều cao

=> Giải:

Đáy lớn mảnh đất hình thang là :

            180 : 9 ⨯ 14 = 280 (m)

Chiều cao mảnh đất hình thang là :

            280 : 7 ⨯ 4 = 160 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là :

            (180+280)×16 : 2= 36800(m$^{2}$)

                                       = 3,68ha

                       Đáp số : 36800m2 (3,68ha)

Bài tập 4: Trang 123 vở bt toán 5 tập 2

Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Tham khảo thêm  Bột baking soda có uống được không? Uống thế nào đúng cách?

hướng dẫn:

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch = 8 giờ 30 phút – 7 giờ

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 1,5 giờ = vận tốc x thời gian

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng = quãng đường : hiệu vận tốc

thời gian ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng = thời gian xuất phát + Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng

=> Giải:

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là :

           8 giờ 30 phút – 7 giờ = 1 giờ 30 phút

                                              = 1,5 giờ

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 1,5 giờ là :

           40 ⨯ 1,5 = 60 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là :

           60 : (65 – 40) = 2,4 (giờ)

                                  = 2 giờ 24 phút

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng vào lúc :

           8 giờ 30 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 54 phút

                                   Đáp số : 10 giờ 54 phút

Bài tập 5: Trang 123 vở bt toán 5 tập 2

Tham khảo thêm  Cảm âm Nối vòng tay lớn | saotrucVN.com

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 169: luyện tập chung - Trang 122, 123

=> Giải:

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 169: luyện tập chung - Trang 122, 123

Rate this post