Vĩnh Long 24h

Giải toán VNEN 9 bài 2: Luyện tập

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 63 sách VNEN 9 tập 1

Tính x, y trong mỗi hình sau:

Xem lời giải

Câu 2: Trang 64 sách VNEN 9 tập 1

Cho tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3cm và 4cm. Kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Tính độ dài các đoạn thẳng mà nó chia ra trên cạnh huyền và diện tích các tam giác vuông tạo thành.

Gợi ý (h.26):

– Tính độ dài BC.

– Tính BH, CH theo công thức $b^{2}$ = ab’, $c^{2}$ = ac’.

– Tính diện tích theo công thức: S = $frac{1}{2}$AB.AC

Xem lời giải

Câu 3: Trang 64 sách VNEN 9 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác AD. Biết BD = 3$frac{14}{17}$ cm; CD = 9$frac{3}{17}$ cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác (h.27).

Gợi ý:

– Tính độ dài BC.

– Sử dụng tính chất đường phân giác: $frac{BD}{AB}$ = $frac{CD}{AC}$ = $frac{BC}{AB + AC}$.

Xem lời giải

Câu 4: Trang 64 sách VNEN 9 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 10cm, $frac{AB}{AC}$ = $frac{3}{4}$

a) Tính độ dài các cạnh AB, AC.

b) Các đường phân giác trong và ngoài của góc B cắt đường thẳng AC lần lượt tại M và N. Tính độ dài đoạn thẳng MN, MC

Hướng dẫn (h.28)

b) + Sử dụng tính chất đường phân giác $frac{AM}{BA}$ = $frac{MC}{BC}$ để tính MA, MC.

+ Chú ý rằng hai đường phân giác trong và ngoài của một góc thì vuông góc với nhau. Do đó BM $perp $ BN. Áp dụng công thức $h^{2}$ = b’.c’ cho tam giác vuông BMN thì $AB^{2}$ = AM.AN

Xem lời giải

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 65 sách VNEN 9 tập 1

Bài toán 1: Hai vệ tinh đang bay ở vị trí A và B cùng cách mặt đất 230km có nhìn thấy nhau hay không nếu khoảng cách giữa chúng theo đường thẳng là 2 200km? Biết rằng bán kính R của Trái Đất gần bằng 6 370km và hai vệ tinh “nhìn” thấy nhau nếu OH > R (OH là khoảng cách từ tâm Trái Đất đến đường thẳng nối hai vệ tinh AB).

Xem lời giải

Câu 2: Trang 65 sách VNEN 9 tập 1

Bài toán 2: Một chiếc băng tải di động có hình dạng như hình 29. Hai chân để của băng tải có chiều cao cố định bằng 0,8m, chân còn lại có thể được thay đổi độ cao để thuận tiện cho việc sử dụng. Biết khoảng cách giữa hai chân đế là 2m. Tính độ dài băng chuyền khi chân đế còn lại có độ cao 2m.

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Học thật vui với Take notes
You cannot copy content of this page