Vĩnh Long 24h

Giải TBĐ địa 9 bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tiếp)

Bài 1: Trang 49 – sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002 dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện rõ số liệu đó.

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Chi nhánh, Phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại tp Quy Nhơn tháng 1/2022

You cannot copy content of this page