Vĩnh Long 24h

Giải câu 3 trang 20 VBT toán 5 tập 1

Bài 1: Trang 18, 19 VBT toán 5 tập 1

a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số là $frac{3}{7}$. Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Giải câu 1 trang 18 VBT toán 5 tập 1

……………………………………..

………………………………………

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là $frac{4}{9}$. Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Giải câu 1 trang 18 VBT toán 5 tập 1

……………………………………….

………………………………………

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Link xem U23 Việt Nam vs Qatar

You cannot copy content of this page